Mitä on meditaatio?

Tämä artikkeli liittyy Meditoi.fi-kurssin osaan 1.
Siirry osan 1 pääsivulle

Sahaja Yoga -meditaatiotekniikassa meditaation tila on yhtä kuin ajatukseton tietoisuus. Meditaatio ei ole mietiskelyä, keskittymistä tai mielikuvien luomista. Meditaatio on syvä rauhan ja läsnäolon tila, jossa mieli on hiljentynyt, mutta samalla täysin valpas.

Meditaatiossa edistytään vähitellen. Kun ajatukset hetkeksi taukoavat, olemme läsnä nykyhetkessä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että ajatusten taukoaminen tapahtuu yleensä vähitellen ajan myötä. Ensimmäisiä kertoja meditoidessasi saatat huomata, että mielesi rauhoittuu ja ajatusten välille voi syntyä pienen pieniä taukoja. Säännöllisesti meditoidessa nämä tauot pitenevät. Näin meditaatiosta tulee syvempää ja alat nauttia siitä yhä enemmän.

Sahaja Yoga -meditaatiossa ajatukset taukoavat
Meditaatio ei ole ajatusten tarkkailua, muokkaamista tai hallitsemista, vaan niiden taukoamista kokonaan.

Mitä hyötyä meditaatiosta on?

Kun ajatukset taukoavat, alamme lähestymään sitä välitöntä oman perimmäisen Itsen kokemusta, joka on kaikkien mielenliikkeiden ja arjen asioiden takana. Tähän Itseen viitataan ensimmäisessä meditaatioharjoituksessa sydämen kohdalla tietoisuutena ja läsnäolona. Harjoituksen lopussa, pään yläpuolella, esitetään vilpitön halu löytää tämä tila lauseella ”Haluan olla yhtä oman perimmäisen Itseni kanssa.”.

Muiden harjoituksessa käytettyjen lauseiden tarkoitus on vähentää mielen aktiivisuutta ja jännitteitä, jotka estävät tämän tilan saavuttamisen. Näistä lauseista opit lisää myöhemmin Meditoi.fi-kurssilla lisää.

Jo yksittäinen meditaatioharjoitus voi tuntua miellyttävältä ja tuoda päivään myönteisen tunnelman. Säännöllisemmin harjoitettuna Sahaja Yoga -meditaatio voi muun muassa vähentää tehokkaasti stressiä. Kun tahaton ajatusten virta vähenee, jää enemmän energiaa ajatella niitä asioita, jotka todella ovat tarpeen. Sahaja Yoga -meditaation onkin koettu lisäävän myös positiivisia tunteita ja kokemusta elämän mielekkyydestä.

Kertaus on meditaation perusta

Meditaatio on sisäinen tapahtuma, jossa pikkuhiljaa meditaatioharjoituksia kertaamalla lähestyt mielen hiljaisuutta. Älä yritä saavuttaa meditaatiota omalla yrittämiselläsi vaan anna meditaation tapahtua siihen tahtiin kuin se luonnostaan toteutuu.

On tärkeää oivaltaa, että et itse omalla tekemiselläsi saa aikaan meditaatiota. Liikaa yrittämällä tai mieltä kontrolloimalla ei voi nopeuttaa ajatusten taukoamista. Kun siis meditoit, jätä pois turha pinnistely ja nauti meditaatiosta sellaisena kuin se on. Ole kärsivällinen ja lempeä itsellesi. Tee harjoitukset sydämellä ja anna asialle aikaa tapahtua sisälläsi.

Säännöllisyys on tärkeää. Pyri meditoimaan säännöllisesti, jos mahdollista, 1–2 kertaa päivässä. Vaikka elämä olisi kiireistä, yritä löytää päivästä 10–15 minuuttia itsellesi ja meditaatiolle. Tartu toimeen, älä odota täydellistä hetkeä – saatat joutua odottamaan pitkään!

Voit aloittaa kokeilemalla Meditoi.fi-kurssin harjoituksia esimerkiksi viikon ajan päivittäin. Harjoitusten tekeminen ei vaadi taitoja tai meditaatioon uskomista – ainoastaan vilpittömän halun tutustua Itseensä ja kokeilla asiaa.

Nyt voit halutessasi toistaa ensimmäisen meditaatioharjoituksen.

Siirry kurssin osan 1 pääsivulle!
Pääsivulla on ohjattu harjoitus ja linkit muuhun materiaaliin.

Paikalliset meditaatiot

Paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Tee päivän hyvä työ!

Tee päivän hyvä työ!

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: