Harjoituksessa käytettyjen lauseiden merkitys

Tämä artikkeli liittyy Meditoi.fi-kurssin osaan 2.
Siirry osan 2 pääsivulle

Sahaja Yoga -meditaatiossa käytetään apuna vahvistuslauseita, jotka toistetaan muutamia kertoja hiljaa mielessä. Jokainen vahvistuslause liittyy tiettyyn kehossa olevaan keskukseen. (Keskuksista opit myöhemmin lisää.) Ne ovat avaimia ihmisen psyyken solmukohtiin ja auttavat avaamaan näitä solmukohtia, jotta meditaation ja nykyhetken kokemus olisi mahdollinen.

Tässä kerrotaan tarkemmin vahvistuslauseiden merkityksestä. On kuitenkin hyvä muistaa, että lauseiden älyllinen analysointi ei ole välttämätöntä. Se, että sanot vahvistuslauseet vilpittömästi ja sydämestä, on tärkeämpää kuin niiden täsmällisen merkityksen pohtiminen.

”…anna minulle puhdas tieto.”

sahaja-yoga-meditaatio-tietoTämä lause sanotaan alavatsan vasemmalla puolella olevalle keskukselle, johon liittyy muun muassa intuitio. ”Puhdas tieto” ei siis tarkoita kirjoista opittua tietoa tai muuta ulkoista tietoa. Ilmauksella viitataan jokaisessa ihmisessä olevaan sisäiseen ymmärrykseen siitä, mikä itselle on hyväksi tai ei ole hyväksi, mikä on totta ja vilpitöntä ja mikä ei ole. Kun tämä ominaisuus on vahva, teemme automaattisesti valintoja, jotka ovat meille sopivia ja tuovat meitä tasapainoon.

”…minä olen oma opettajani.”

sahaja-yoga-meditaatio-oma-opettajaYlävatsan vasemmalla puolella olevaan keskukseen liittyy ominaisuus, jota kutsutaan omaksi opettajuudeksi. Omaan opettajuuteen liittyy oman itsemme ymmärtäminen. Henkisen kasvumme kannalta on hyödyllistä, että olemme itsellemme ”oma opettaja”. Tällöin pyrkimyksemme on tunnistaa omia taipumuksia, heikkouksia ja vahvuuksia sekä tuoda itseämme tasapainoon. Sahaja Yoga -meditaatio tarjoaa tähän prosessiin monia käytännöllisiä työkaluja.

”…minä olen puhdas henki.”

sahaja-yoga-meditaatio-henkiHenkeen liittyvä vahvistuslause sanotaan sydämen kohdalla. Monesti määrittelemme itsemme oman elämäntilanteen, ongelmien tai saavutusten perusteella. Kaikki nämä määritelmät ovat kuitenkin vain mielen tasolla. Se mitä pohjimmiltamme olemme, ei ole tunnetila, ajatus, muisto tai käsitys itsestämme. Hengellä tarkoitetaan perimmäistä itseämme, joka on alati vaihtuvien tunteiden, ajatusten ja mielen käsitysten takana. Psykiatri Karl Jung kuvasi tätä todellisempaa ja pysyvää olemustamme sanalla ”itse”. Idän kulttuureissa sitä on kutsuttu nimellä ”aatma” ja kuvattu sanoin ”totuus, tietoisuus ja olemassa olon ilo”. Kun meditaation kautta ajatuksemme hetkeksi taukoavat, alamme löytää tätä ajatusten takana olevaa perimmäistä itseämme.

”…en ole lainkaan syyllinen.”

sahaja-yoga-meditaatio-syytonTämä vahvistuslause sanotaan vasemman hartian ja niskan taitteessa. Syyllisyyden tunne on yksi mielemme rakentamista harhoista, jonka varmasti jokainen on joskus kokenut. Syyllisyys saa meidät takertumaan virheisiin ja menneisiin asioihin sen sijaan, että oppisimme virheistämme ja menisimme eteenpäin. Oman kasvumme kannalta paljon rakentavampi tapa on oppia ja jättää menneet asiat taakseen. Kun meditaation kautta löydämme mielen hiljaisuuden, samaistumme henkeen eli omaan perimmäiseen itseemme. Tällöin emme anna menneiden asioiden määrittää itseämme.

”…annan kaiken anteeksi itselleni ja kaikille muille”

sahaja-yoga-meditaatio-anteeksi1Otsan kohdalla annamme anteeksi. Anteeksiantamattomuus on syyllisyyden lisäksi toinen tapa, jolla ankkuroidumme menneeseen ja estämme näin itseämme samaistumasta todelliseen itseemme. Jotta voimme olla nykyhetkessä, meidän täytyy hetkeksi unohtaa menneisyys ja päästää siitä irti, eli antaa anteeksi. Anteeksi antaminen ei tarkoita väärien asioiden oikeuttamista vaan sitä, että emme takerru menneisiin asioihin tavalla, joka aiheuttaa sisäistä jännitystä. Vahvistuslausetta sanottaessa ei ajatella tiettyä asiaa tai henkilöä, vaan annetaan yleisesti kaikki anteeksi.

”…anna minulle itseoivallukseni”

sahaja-yoga-meditaatio-oivallusTämä vahvistuslause sanotaan päälaen päällä.

Ihmiset ovat kautta aikojen puhuneet itsensä etsimisestä monin eri tavoin. Ja toisaalta etsijä ei ole aina edes osannut pukea sanoiksi sitä sisällä olevaa tunnetta, joka saa kaipaamaan jotakin syvempää ja pysyvää. Vahvistuslauseessa ilmaistaan tämä halu, halu löytää oma itsensä eli henki. Kuten kaikki vahvistuslauseet, tämäkin osoitetaan kundaliinille, sillä kundaliini kuvastaa halua löytää itsensä. Kundaliini on myös sisäänrakennettu aspekti meissä, joka saa aikaan meditaation. Kun ajatukset hetkeksi taukoavat, alamme lähestyä todellista itseämme, joka on ajatusten ja mielen takana.

Sahaja Yoga ei edellytä edellä esitettyjen asioiden uskomista, ainoastaan vilpitöntä halua kokeilla tekniikkaa. Meditaation tila eli ajatukseton tietoisuus vahvistuu pikkuhiljaa meditaatioharjoitusten kertaamisen myötä.

Meditoi.fi-jatkokurssilla opit lisää vahvistuslauseista sekä kehon keskuksista, joihin ne liittyvät. Tutustu kuitenkin ensin rauhassa Meditoi.fi-peruskurssiin.

Siirry kurssin osan 2 pääsivulle!
Pääsivulla on ohjattu harjoitus ja linkit muuhun materiaaliin.

Löydä paikalliset meditaatiot

Löydä paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Medi­taatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Kerro muillekin

Kerro muillekin

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: