Kanavat tutuksi

Tämä artikkeli liittyy Meditoi.fi-kurssin osaan 3.
Siirry osan 3 pääsivulle

Kehossamme on kolme energiakanavaa, jotka vastaavat elämän ja mielen eri osa-alueista. Tarvitsemme kaikkien kolmen energiakanavan ominaisuuksia päivittäisessä elämässämme, mutta ihminen on taipuvainen käyttämään kanavia epätasapainoisesti. Osalle ihmisistä on tyypillistä käyttää enemmän oikeaa ja osalle enemmän vasenta kanavaa. Tasapaino voi vaihdella myös päivän aikana ja elämäntilanteen mukaan.

Sahaja Yoga -meditaation avulla voimme tunnistaa omat taipumuksemme ja kanaviemme tilan sekä tasapainottaa niitä.

Sahaja Yoga -meditaatio: kolme energiakanavaa
Kuvassa energiakanavat on piirretty kehon eri puolille. Todellisuudessa kanavat kulkevat selkäytimessä. Oikea ja vasen energiakanava ilmenevät sympaattisen hermoston välityksellä. Keskimmäinen energiakanava ilmenee parasympaattisen hermoston kautta.

Oikea kanava

Tunnetaan myös nimillä yang, raja guna ja aurinkokanava.

Oikea kanava vastaa rationaalisesta ajattelusta, toiminnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta. Se päättyy vasempaan aivopuoliskoon ja muodostaa egoksi kutsutun alueen. Tasapainoinen oikea kanava antaa luovuuden ilon sekä kyvyn toimia tehokkaasti kuormittamatta itseään liikaa.

Oikean kanavan ongelmia ovat:

  • huomio on jatkuvasti suunnittelussa ja suorittamisessa, jolloin tunne-elämä heikkenee
  • stressi, kiivasluonteisuus, ärtyneisyys
  • yli-itsevarmuus ja egoistisuus

Vasen kanava

Tunnetaan myös nimillä yin, tamo guna ja kuukanava.

Vasen kanava vastaa tunteista ja haluista. Se päättyy oikeaan aivopuoliskoon ja muodostaa superegoksi kutsutun alueen. Tasapainoinen vasen kanava antaa elämänilon, terveen tunne-elämän, rakkauden ja myötätunnon kokemuksen. Vasen kanava edustaa myös muistoja ja menneisyyttä.

Vasemman kanavan ongelmia ovat:

  • vaikeus saada asioita aikaan, masentuneisuus
  • tunteet, halut, toiveet, haaveilu tai menneisyys korostuneesti mielessä
  • itsensä aliarvioiminen, epävarmuus tai alistuminen

Keskikanava

Tunnetaan myös nimillä tao, satva guna ja kultainen keskitie.

Keskikanava on nykyhetken, henkisen kasvun ja joogan kanava. Joogan tilassa se tuo tasapainon oikean ja vasemman kanavan, järjen ja tunteen välille. Silloin, kun olemme keskellä, eli kumpikaan kanavista ei hallitse toista, toimintamme ja tunteemme ovat tasapainoisia.

Ajatukset tulevat vasemmalta kanavalta – eli menneisyydestä ja haluista – tai oikealta kanavalta – eli suuntaavat tulevaisuuteen. Kun sisäinen järjestelmämme tasapainottuu, tarpeettomat ajatukset vähenevät. Näin hiljainen hetki ajatusten välissä kasvaa ja meditaation kokemus syvenee. Säännöllinen meditaatio ja muun muassa verkkokurssin tämän osan harjoituksessa esitellyt tekniikat auttavat tässä.

 

Alla olevalla videolla Sahaja Yoga -meditaation perustaja, Shri Mataji Nirmala Devi kertoo kanavista. Video on kaikille avoimesta yleisötilaisuudesta.

Voit nyt halutessasi toistaa meditaatioharjoituksen.

Siirry kurssin osan 3 pääsivulle!
Pääsivulla on ohjattu harjoitus ja linkit muuhun materiaaliin.

Löydä paikalliset meditaatiot

Löydä paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Medi­taatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Onko meditaatiosta ollut iloa?

Onko meditaatiosta ollut iloa?

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: