Kanavat tutuksi

Tämä artikkeli liittyy Meditoi.fi-kurssin osaan 3.
Siirry osan 3 pääsivulle

Kehossamme on kolme energiakanavaa, jotka vastaavat fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Kuvassa kanavat on piirretty kehon eri puolille. Todellisuudessa kanavat kulkevat selkäytimessä. Oikea ja vasen energiakanava ilmenevät sympaattisen hermoston välityksellä. Keskimmäinen energiakanava ilmenee parasympaattisen hermoston kautta.

Sahaja Yoga -meditaatio: kolme energiakanavaa

Oikea kanava

Tunnetaan myös nimillä yang, rajo guna ja aurinkokanava.

Oikea energiakanava vastaa rationaalisesta ajattelusta, toiminnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta. Se päättyy vasempaan aivopuoliskoon ja muodostaa egon, eli minätunteen ja tietoisuuden aktiivisen puolen. Tasapainoinen oikea kanava mahdollistaa luovan toiminnan ja dynaamisuuden. Jos oikeaa kanava on yliaktiivinen, vaarana on stressi ja ylisuorittaminen.

Oikean kanavan ongelmia ovat:

  • liiallinen ajattelu ja suunnittelu
  • aggressio tai ärtyneisyys
  • vaikeus kokea ja ilmaista tunteita
  • itsensä korostaminen ja egoistisuus
  • stressi ja yliaktiivisuus

Vasen kanava

Tunnetaan myös nimillä yin, tamo guna ja kuukanava.

Vasen energiakanava vastaa tunteista ja haluista. Se päättyy oikeaan aivopuoliskoon ja muodostaa superegon eli ehdollistumat ja tietoisuuden passiivisen puolen. Tasapainoinen vasen kanava antaa elämänilon, terveen tunne-elämän, rakkauden ja myötätunnon kokemuksen. Vasen kanava edustaa myös muistoja ja menneisyyttä. Jos vasen kanava on yliaktiivinen, vaarana on tunne-elämän hallitsevuus ja vaikeus saada asioita aikaan.

Vasemman kanavan ongelmia ovat:

  • saamattomuus ja masentuneisuus
  • huono itsetunto ja muiden tahtoon alistuminen
  • kuluttavat kiintymykset ja pinttyneet tavat
  • menneisyydessä eläminen tai liiallinen haaveilu

Keskikanava

Tunnetaan myös nimillä tao, satva guna ja kultainen keskitie.

Keskimmäinen energiakanava on nykyhetken, henkisen kasvun ja evoluution kanava. Se tuo tasapainon oikean ja vasemman kanavan eli järjen ja tunteen sekä aktiivisuuden ja passiivisuuden välille.

Keskikanava mahdollistaa joogan tilan eli ajatuksettoman tietoisuuden. Silloin huomio on nykyhetkessä, mielen toiminta rauhoittuu ja saamme nauttia meditaation tuomasta hiljaisuudesta.

Kanavien tasapainottaminen

Tarvitsemme kaikkien kolmen energiakanavan ominaisuuksia. Parhaimmillaan, meillä on terve tunne-elämä ja luonteva suhde tekemiseen. Kun kanavat ovat tasapainossa, pystymme halutessamme irrottautumaan tunteista, jatkuvasta ajattelusta ja tekemisestä sekä rentoutumaan.

Persoonastamme ja taipumuksistamme riippuen saatamme painottua käyttämään liikaa oikeaa tai vasenta kanavaa. Tällöin olemme joko yliaktiivisia tai passiivisia, jolloin ajatukset ja tekeminen tai tunteet ja pinttyneet käsitykset dominoivat meitä.

Sahaja Yoga -meditaation avulla voimme tunnistaa omat taipumuksemme ja kanaviemme tilan sekä tasapainottaa niitä. Meditaatiossa ajatusten väliin muodostuu hiljainen hetki ja vähitellen joogan ja tasapainon tila syvenee. Säännöllinen meditaatio ja verkkokurssin tämän osan harjoituksessa esitellyt tekniikat auttavat tässä.

Alla olevalla videolla Sahaja Yoga -meditaation perustaja, Shri Mataji Nirmala Devi, kertoo energiakanavista ja niiden ilmenemisestä meissä.

Voit nyt halutessasi toistaa meditaatioharjoituksen.

Siirry kurssin osan 3 pääsivulle!
Pääsivulla on ohjattu harjoitus ja linkit muuhun materiaaliin.

Löydä paikalliset meditaatiot

Löydä paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Medi­taatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Laita hyvä kiertämään

Laita hyvä kiertämään

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: