Stressi ja uupumus

Tämä artikkeli liittyy Meditoi.fi-kurssin osaan 4.
Siirry osan 4 pääsivulle

Kun meditaatiossa mieli lepää, stressi väistyy.Mitä ovat stressi ja uupumus Sahaja Yoga -meditaation näkökulmasta?

Suomessa joka neljäs työikäinen on kokenut työuupumusta ja burnoutin-oireita. Vähemmän voimakasta stressiä on kokenut varmasti jokainen. Meditaation yhteydessä onkin hyödyllistä ymmärtää, mistä näissä ilmiöissä on kyse.

Stressiksi kutsutut oireet ovat Sahaja Yogan termein yleensä seurausta jonkin asteisesta pitkään jatkuneesta ”oikeanpuoleisuudesta”. Stressaantunut saa useimmiten apua oireisiinsa hoitamalla oikeaa kanavaa, esimerkiksi ottamalla meditaation yhteydessä päivittäin viileän jalkakylvyn.

Uupumus ja väsymys

Jos oikeanpuoleisuus on voimakasta, saattaa oikea kanava painaa vasenta kanavaa eli tunnepuolta siinä määrin, että se ilmenee vasemman puolen ongelmia muistuttavina oireina. Esimerkiksi masentuneisuus, saamattomuus ja väsyneisyys, jotka usein liitetään vasemmanpuoleisuuteen, saattavat liittyä myös siihen, että olet uupunut liiallisesta suorituspaineesta tai muista oikean kanavan ongelmista. Tässä tapauksessa vasemman kanavan tasapainotuskeinojen sijaan tulisikin hoitaa ensin oikean kanavan ylikierroksia.

Toisaalta on myös mahdollista, että esimerkiksi hyvin toimeliaan – eli oikeaa puolta aktivoivan – päivän jälkeen väsyneenä ”menee vasemmalle” eli vasen kanava dominoi. Oikeanpuoleisen uupumuksen ja vasemman puolen väsymyksen välillä on kuitenkin eroja. Kun olet vasemmalla, tunteet, halut, muistot tai mielikuvat ovat usein korostuneita tai saatat kokea tunnepuolen häiriintyneen. Oikealla ollessasi voit olla uupuneen voimaton, mutta silti saatat tuntea, että sinun pitäisi tai haluaisit tehdä enemmän. Levolliset tunteet, kuten myötätunto ja rakkaus, ovat vähäisiä tai niitä ei tunneta lainkaan.

Kokemuksen ja meditaation myötä…

Joskus tasapainotilan tunnistaminen ei ole helppoa tai yksiselitteistä. Säännöllisen meditaation myötä tuntemukset alkavat useimmiten kuitenkin pikkuhiljaa selkenemään. Myös kokemus opettaa – Sahaja Yogan tasapainotustekniikoita käyttäessä voit alkaa itse huomaamaan, mikä keino auttaa parhaiten eri tilanteissa. Lisäksi vinkkejä omaan meditaatioon voi kysyä paikallisten meditaatiokurssien ohjaajilta.

 

Siirry kurssin osan 4 pääsivulle!
Pääsivulla on ohjattu harjoitus ja linkit muuhun materiaaliin.

Löydä paikalliset meditaatiot

Löydä paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Medi­taatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Kerro muillekin

Kerro muillekin

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: