Eri meditaatiotekniikoiden yhteydessä kerrottu teoria saattaa kuulostaa samankaltaiselta. Kuitenkin itse harjoitusten vaikutuksia tieteellisesti tutkittaessa, esimerkiksi meditoivan henkilön aivoissa tapahtuvia muutoksia mittaamalla, on havaittu, että eri meditaatiotekniikoiden välillä on hyvinkin suuria eroja. Tämän takia Sahaja Yoga -meditaation yhteydessä suositellaan usein keskittymään yhteen tekniikkaan kerrallaan. Jos harjoitat Sahaja Yogaa päivittäin esimerkiksi kolmen viikon ajan, jättäen kokonaan pois muissa tekniikoissa mahdollisesti oppimasi asiat, se antaa sinulle hyvän mahdollisuuden huomata miten Sahaja Yoga eroaa muista tekniikoista.

Kokeile Meditoi.fi-kurssia!

Löydä paikalliset meditaatiot

Löydä paikalliset meditaatiot

Yhdessä meditoiminen tukee sisäistä kasvua. Löydä sinua lähin maksuton kurssi.

Meditaatio kuuluu kaikille

Sahaja Yogan kehittäjä Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011)

Medi­taatio kuuluu kaikille

Sahaja Yoga on Shri Matajin esit­telemä yksin­kertainen meditaatio­tekniikka. Lue lisää..

Laita hyvä kiertämään

Laita hyvä kiertämään

Kerro Meditoi.fi-kurssista muillekin: